Close
  • Home
  • News
  • ХАБАРЛАНДЫРУ-ОБЪЯВЛЕНИЕ от 26.12.2023

ХАБАРЛАНДЫРУ-ОБЪЯВЛЕНИЕ от 26.12.2023

ХАБАРЛАНДЫРУ-ОБЪЯВЛЕНИЕ от 26.12.2023

«РТИ-АНПЗ» ЖШС-і бәсекелес кірме жолы болмаған жағдайда, реттеліп көрсетілетін қызметтеріне тарифтердің шекті деңгейін және тарифтік сметаларын өзгергенін қызметтерді тұтынушылардың қаперіне береді:

  • жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну вагон/км ушін 184 тенге (қосымша құн салығысыз);
  • тасымалдау процесінің маневрлік жұмыстары, тиеу-түсіру, басқа да технологиялық операциялары үшін, сондай ақ тасымалдау процесінің технологиялық операцияларына көзделмеген жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды ұсыну вагон/сағат үшін 537 тенге (қосымша құн салығысыз).

         Тарифтер 2023 жылғы 26 жетоқсан айының «РТИ-АНПЗ» ЖШС-і           №79-П бұйрығы негізінде 2024  жылдың 1 қантарынан бастап еңгізіледі.

 

ТОО «РТИ-АНПЗ» доводит до сведения Потребителей услуг об изменении утвержденных тарифов и тарифной сметы при условии отсутствия конкурентного подъездного пути на регулируемые услуги:

  • предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава в размере  184 тенге за ваг/км (без НДС);
  • предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса  в размере                   537 тенге за ваг/час (без НДС).

     На основании приказа ТОО «РТИ-АНПЗ» от 26 декабря 2023 года № 79-П     тарифы   вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Files to download

File.docx #1
Download

Company News

All articles